hand

Kursusindhold:

Kørelæreruddannelsen til store køretøjer er opdelt i to faser, forprøve og afsluttende prøve / eksamen.

Dagkursus, normeret til 6 måneder.

De planlagte aktiviteter ligger torsdag fra 08.30 og 15.00.

Øvrige aktiviteter tilrettelægges efter behov, enten på hverdage mellem 08.30 og 15.00, eller mandag, tirsdag og onsdag aften fra 17.00 til 20.00

Kurset er tilrettelagt meget fleksibelt og kan derfor i stor udstrækning tilpasses den enkeltes ønsker og behov.

Undervisningen er tilrettelagt i uge projekter. Hver uge projekt udgør et delmål i uddannelsesforløbet. Uge projekterne igangsættes og evalueres på faste tider hver uge.

Om undervisningen:

Undervisningen er tilrettelagt i en kombination mellem klasseundervisning, lærerbaseret interaktiv undervisning, gruppe og projekt opgaver.

Der undervises i følgende:

·         Det prøveforberedende pensum til kat. C. C/E og D.

·         Undervisningsplanen til kategori C. C/E og D.

·         Bekendtgørelser, love og cirkulærer.

·         Undervisningsplanernes systematik.

·         Korrekte svarteknikker til forprøvens to dele.

Undervisningen er tilrettelagt på følgende måde:

·        Klasseundervisning.

Tilrettelagt på faste dage og tider hver uge.

·        Lærerbaseret interaktiv undervisning.

Kan gennemføres fleksibelt i skolens åbningstid.

·        Gruppe / projektopgaver.

Kan gennemføres fleksibelt i.f.t. skolens åbningstid og gruppens behov og muligheder.

 

Under hele uddannelsesforløbet vil du have mulighed for at deltage i og være en del af skolens uddannelsesmiljø, med adgang til lokaler,

bane og køretøjer, hvor der undervises i alle former for kørekort og AMU chaufføruddannelser.     

Om forprøven:

Forprøven afholdes 2 gange årligt, august og februar. Forprøven er opdelt i 2 prøver.

Almindelig teoriprøve (billedprøve med 25 billeder). Prøvekommission angiver ca. 2 måneder før prøve om man skal aflægge prøve til lastbil eller bus. Billedprøven skal afholdes 5 til 10 dage før den skriftlige prøve.

Den skriftlig prøve består af 45 skriftlige spørgsmål.

Prøverne skal bestås med samlet max.  på 8 fejl i billeder og skriftlige opgaver, dog må der max. være 3 billeder med fejl i billedprøven. 

Hjælpemidler:

Til billedprøven må man ikke bruge hjælpemidler.

Til den skriftlige prøve må man bruge undervisningsplanen til kategori B. som opslagsværk. Der må ikke bruge andre hjælpemidler, notater og lignende under prøven.

Hvis man dumper 3 gange til forprøve, kan man ikke efterfølgende blive indstillet til kørelærerprøve til bil.

Om den afsluttende prøve / eksamen:

Den afsluttende prøve afholdes 2 gange om året, november / december og maj / juni.

Den afsluttende prøve / eksamen er opdelt i følgende 3 faser.

Teoretisk undervisning af elever. Kørelæreraspiranten trækker et emne ud af 17 definerede lektioner, som der skal undervises i, under overværelse af sensorerne.

Spørgsmål i lovgivning og teknik, stillet af din lærer under overværelse af sensorerne.

Simuleret praktisk undervisning af elev i skolevognen, under overværelse af sensorerne. Emnet som der skal undervises i trækkes af aspiranten, ud af 4 definerede emner

Sensorer til prøven:

Der er 2 sensorer til den afsluttende prøve.  En repræsentant fra bilinspektionen (Politiadvokat) som er specialist i færdselslovgivning og en bilinspektør som er specialist i de tekniske emner.

Sensorerne bedømmer den samlede præstation i den afsluttende prøve / eksamen og træffes beslutning om prøven er bestået. 

 

Det perfekte uddannelsesmiljø

Vi tilbyder et perfekt uddannelsesmiljø hvor der tilbydes undervisning til alle former for kørekort og chaufføuddannelse. Klik her for mere info

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Kørelæreruddannelses Centret|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk