hand

 

 

Datapolitik

Nedenstående eren generel politik for indsamling, behandling og beskyttelse af personlige oggenerelle oplysninger om vores besøgende på hjemmesiden www.juulgruppen.dk ogalle tilhørende underdomæner og sider.

Personligeoplysninger

I vores politiker "Personlige oplysninger" underforstået alle informationer som kanbruges til, direkte eller indirekte, at identificere dig eller dine omgivelser.Den eneste undtagelse er din IP adresse (se venligst "Generelleoplysninger").

Vi har denholdning, at vi skal beskytte de personlige data som du giver os, når duanvender vores side og dens funktioner. Dette gælder både opbevaring ogbehandling af oplysningerne og vi garanterer at behandle dem fortroligt.

Vi indsamler kunde personlige oplysninger du selv udleverer og du er ikke tvunget til atudlevere informationerne, ligesom vi forsøger kun at indsamle de oplysninger,der er nødvendige til formålet.

Vi gemmer kunoplysningerne så længe det er nødvendigt for at kunne yde den service i hvisøjemed oplysningerne blev indsamlet. Efterfølgende vil de blive fuldstændigslettet.

Persondata, derindsamles gennem en kontaktformular, gemmes i 1 år. Hvis du har tilmeldt dignyhedsbreve eller accepteret fremsendelse af information eller påmindelser omfx efteruddannelse, gemmer vi oplysningerne indtil du selv anmoder omsletningen eller hvis den aktuelle service bliver nedlagt.

Der er vissepersonlige oplysninger, som danner baggrund for statistik. Dette kaneksempelvis være alder, køn og postnummer.

Oplysninger tilbrug i statistiske målinger gemmes uden kompromitterende data eller referencerog kan ikke kædes sammen med en specifik henvendelse. Det er kun JuulsKøreskole og betroede medarbejdere i Juul Gruppen, der har adgang tilstatistikkerne og disse anvendes kun internt.

Hvis du harafgivet oplysninger til os, som du ønsker rettet eller slettet, kan du rettehenvendelse til os.

Generelleoplysninger

Ved"Generelle oplysninger" forstås de data, som vi kan indhente oganvende automatisk og som du genererer, når du browser rundt på vores side.

Hver gang duklikker på et link, beder du vores server om at vise en side. Vi registrerer,til statistiske formål, hvilke sider der bliver spurgt efter og hvilken IPadresse, der spørger efter dem.

Selvom en IPadresse som regel kan bruges til at identificere en bestemt computer hen overInternettet, er det en oplysning, som du afgiver, hver gang du laver enInternetforespørgsel. Bl.a. derfor ses den ikke af os som en direkte personligoplysning. Du kan dog alligevel stadig regne med, at din IP adresse bliverbehandlet fortroligt og ikke bliver videregivet.

Din IP adressebliver af os udelukkende brugt til statistiske formål, med mindre du eller dincomputer forsøger at "angribe" siden, serveren eller databasen. Detteer som udgangspunkt ikke aktuelt for almindelige besøgende, der anvender sideni overensstemmelse med dens formål.

Videregivelseog anvendelse af oplysninger

Juuls Køreskole,Juul Gruppen A/S, videregiver ingen af de oplysninger, der indsamles viahjemmesiden uden samtykke fra dig. Videregivelse vil kun foregå til nødvendigeog relevante offentlige myndigheder.

Dine oplysningeranvendes kun til det specifikke formål, som det var hensigten, da du afgavoplysningerne, med mindre at vi gennem personlig korrespondance aftaler andet.

Bemærk: Der kan være oplysninger, som trækkes ud afsammenhængen og bruges statistisk.

Sikkerhed påwww.juulgruppen.dk

Vær opmærksompå, at indholdet af normale formularer ikke sendes krypteret og du skal derforkun afgive de oplysninger, som formularen beder om og uden stærkt privateoplysninger, som fx CPR-nummer.

Hvis du har brugfor at afgive oplysninger, som du mener skal beskyttes, kan du enten kontakteos pr. telefon: 46 32 10 22 eller ved at sende en sikkere-mail til info@juulgruppen.dk. Dukan selvfølgelig også sende et almindeligt brev.

Persondataopbevares på Juul Gruppens egen server, som er beskyttet mod uautoriseretadgang.

Anvendelse afcookies

Vores side,www.juulgruppen.dk og de tilhørende underdomæner, anvender i større eller mindregrad cookies til at forbedre brugeroplevelsen på siden. De cookies, deranvendes på vores side, har kun velmenende formål og udgør ikke ensikkerhedsrisiko for dig eller din computer.

 

Det perfekte uddannelsesmiljø

Vi tilbyder et perfekt uddannelsesmiljø hvor der tilbydes undervisning til alle former for kørekort og chaufføuddannelse. Klik her for mere info

Bliv ringet op...

Send en forespørgsel med dit navn og telefonnummer, så ringer vi dig op. Bare klik her...

Kørelæreruddannelses Centret|Abildgårdsvej 14|4000 Roskilde|Tlf.: 46 32 10 22|Fax: 46 32 26 22|CVR.: 28 84 86 76|info@juulgruppen.dk